top of page
extra top security padlock

Webwerf Gebruiksvoorwaardes

​Die volgende Gebruiksbepalings word aangegaan deur en tussen Jou en Brand New Me Welstand Afrigtingsprogramme (“Maatskappy”, “ons”, of “ons”).

 

Die volgende bepalings en voorwaardes, tesame met enige dokumente wat hulle uitdruklik deur verwysing inkorporeer (gesamentlik hierdie "Gebruiksbepalings"), beheer jou toegang tot en gebruik van https://wwww.LAWRTW.com, insluitend enige inhoud, funksionaliteit en dienste aangebied op of deur https://www.LAWRTW.com (die "Webwerf"), hetsy as 'n gas of 'n geregistreerde gebruiker.

 

Lees asseblief die Gebruiksvoorwaardes noukeurig deur voordat jy die webwerf begin gebruik. Deur die webwerf te gebruik of deur te klik om die Gebruiksvoorwaardes te aanvaar of in te stem wanneer hierdie opsie aan jou beskikbaar gestel word, aanvaar en stem jy in om gebonde te wees aan en te hou by hierdie Gebruiksvoorwaardes en ons Privaatheidsbeleid , hierin geïnkorporeer deur verwysing. As jy nie wil instem tot hierdie Gebruiksvoorwaardes nie, insluitend die ooreenkomste wat deur verwysing hierin geïnkorporeer is, moet jy nie toegang tot die webwerf verkry of gebruik nie.

 

Hierdie webwerf word aangebied en beskikbaar vir gebruikers wat 18 jaar of ouer is. Deur hierdie webwerf te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat jy die wettige ouderdom is om 'n bindende kontrak met die Maatskappy te vorm en aan al die voorafgaande geskiktheidsvereistes te voldoen. As jy nie aan al hierdie vereistes voldoen nie, moet jy nie toegang tot die webwerf kry of gebruik nie.

 

Veranderinge aan die gebruiksvoorwaardes

 

Ons kan hierdie Gebruiksvoorwaardes van tyd tot tyd in ons uitsluitlike diskresie hersien en bywerk. Alle veranderinge is onmiddellik van krag wanneer ons dit plaas, en is van toepassing op alle toegang tot en gebruik van die webwerf daarna. Jou voortgesette gebruik van die webwerf na die plasing van hersiene Gebruiksvoorwaardes beteken dat jy die veranderinge aanvaar en daartoe instem. Daar word van jou verwag om hierdie bladsy van tyd tot tyd na te gaan sodat jy bewus is van enige veranderinge, aangesien dit op jou bindend is.

 

Privaatheid

 

Jou gebruik van die webwerf is ook onderhewig aan die maatskappy se privaatheidsbeleid . Gaan asseblief ons Privaatheidsbeleid na, wat ook die webwerf beheer en gebruikers inlig oor ons data-insamelingspraktyke. Jou instemming tot die Privaatheidsbeleid word hiermee in hierdie Gebruiksvoorwaardes opgeneem.

 

Vrywaring

 

Jou gebruik van die webwerf is ook onderhewig aan die maatskappy se vrywaring . Gaan asseblief ons vrywaring na, wat ook die webwerf beheer en gebruikers inlig oor verskeie beperkings rakende die inligting wat op die webwerf verskaf word. Jou instemming tot die Vrywaring word hiermee in hierdie Gebruiksvoorwaardes opgeneem.

 

Toegang tot die webwerf en rekeningsekuriteit

 

Ons behou die reg voor om hierdie webwerf en enige diens of materiaal wat ons op die webwerf verskaf in ons uitsluitlike diskresie sonder kennisgewing te onttrek of te wysig. Ons sal nie aanspreeklik wees as om enige rede die hele of enige deel van die webwerf te eniger tyd of vir enige tydperk nie beskikbaar is nie. Van tyd tot tyd kan ons toegang tot sekere dele van die webwerf, of die hele webwerf, beperk tot gebruikers, insluitend geregistreerde gebruikers.

 

Om toegang tot die webwerf of sommige van die hulpbronne wat dit bied te verkry, kan u gevra word om sekere registrasiebesonderhede of ander inligting te verskaf. Dit is 'n voorwaarde vir jou gebruik van die webwerf en enige hulpbronne wat van die webwerf afgelaai is dat al die inligting wat jy op die webwerf verskaf korrek, aktueel en volledig is. U stem in dat alle inligting wat u verskaf om by hierdie webwerf of andersins te registreer, insluitend maar nie beperk nie tot deur die gebruik van enige interaktiewe kenmerke op die webwerf, deur ons privaatheidsbeleid beheer word, en u stem in tot alle aksies wat ons neem met betrekking tot u inligting in ooreenstemming met ons Privaatheidsbeleid.

 

As jy 'n gebruikersnaam, wagwoord of enige ander stukkie inligting as deel van ons sekuriteitsprosedures kies, of daarvan voorsien word, moet jy sulke inligting as vertroulik hanteer, en jy moet dit nie aan enige ander persoon of entiteit bekend maak nie. Jy erken ook dat jou rekening persoonlik vir jou is en stem in om nie aan enige ander persoon toegang tot hierdie webwerf of gedeeltes daarvan te gee deur jou gebruikersnaam, wagwoord of ander sekuriteitsinligting te gebruik nie. Jy stem in om ons onmiddellik in kennis te stel van enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van jou gebruikersnaam of wagwoord of enige ander sekuriteitsbreuk. U stem ook in om te verseker dat u u rekening aan die einde van elke sessie verlaat. Jy moet veral versigtig wees wanneer jy toegang tot jou rekening kry vanaf 'n publieke of gedeelde rekenaar sodat ander nie jou wagwoord of ander persoonlike inligting kan sien of opneem nie.

 

Ons het die reg om enige gebruikersnaam, wagwoord of ander identifiseerder, hetsy deur u gekies of deur ons verskaf, te eniger tyd in ons uitsluitlike diskresie vir enige of geen rede te deaktiveer, insluitend indien, na ons mening, u enige bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes.

 

Geen onwettige of verbode gebruik en intellektuele eiendom nie

 

Jy word 'n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroepbare lisensie toegestaan om toegang tot die webwerf en die hulpbronne beskikbaar vir aflaai van die webwerf te gebruik en te gebruik, streng in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes.

 

As 'n voorwaarde vir jou gebruik van die webwerf, waarborg jy aan die Maatskappy dat jy nie die webwerf of enige van die hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai van die webwerf sal gebruik vir enige doel wat onwettig is of deur hierdie Bepalings verbied word nie. Jy mag nie die webwerf of enige van die hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai van die webwerf gebruik op enige wyse wat die webwerf kan beskadig, deaktiveer, oorlaai of benadeel of inmeng met enige ander party se gebruik en genot van die webwerf nie. Jy mag nie enige materiaal of inligting bekom of probeer bekom op enige manier wat nie doelbewus deur die webwerf beskikbaar gestel of voorsien word nie.

 

Alle inhoud ingesluit as deel van die Diens, soos teks, grafika, logo's, beelde, sowel as die samestelling daarvan, en enige sagteware wat op die webwerf gebruik word, is die eiendom van die Maatskappy of sy verskaffers en beskerm deur kopiereg en ander wette wat intellektuele eiendom en eiendomsregte beskerm. Jy stem in om alle kopiereg- en ander eiendomskennisgewings, legendes of ander beperkings wat in enige sodanige inhoud vervat is, na te kom en daarby te hou en sal geen veranderinge daaraan maak nie.

 

Jy sal nie enige van die inhoud, geheel of gedeeltelik, wat op die webwerf of enige van die beskikbare bronne beskikbaar is, wysig, publiseer, versend, reverse engineer, deelneem aan die oordrag of verkoop, skep afgeleide werke, of op enige manier uitbuit. aflaai vanaf die webwerf.

 

Die maatskappy-inhoud is nie vir herverkoop nie. Jou gebruik van die webwerf of enige van die hulpbronne beskikbaar vir aflaai vanaf die webwerf gee jou nie die reg om enige ongemagtigde gebruik van enige beskermde inhoud te maak nie, en in die besonder sal jy nie enige eiendomsregte of erkenningskennisgewings in enige inhoud uitvee of verander nie. Jy sal beskermde inhoud uitsluitlik vir jou individuele gebruik gebruik, en sal geen ander gebruik van die inhoud maak sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van die Maatskappy en die kopieregeienaar nie. Jy stem in dat jy geen eienaarskapsregte in enige beskermde inhoud verkry nie. Ons gee jou geen lisensies, uitdruklik of geïmpliseer, vir die intellektuele eiendom van die Maatskappy of ons lisensiehouers nie, behalwe soos uitdruklik deur hierdie Bepalings gemagtig.

 

Die maatskappy se naam, die maatskappy se logo, die maatskappy slagspreuk, en alle verwante name, logo's, produk en diens name, ontwerpe en slagspreuke is handelsmerke van die maatskappy of sy geaffilieerdes of lisensiehouers. Jy mag nie sulke merke gebruik sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Maatskappy nie. Alle ander name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke op hierdie webwerf is die handelsmerke van hul onderskeie eienaars.

 

Slegs vir opvoedkundige en inligtingsdoeleindes

 

Soos meer volledig uiteengesit in die vrywaring , is die inligting vervat op hierdie webwerf en die hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai deur hierdie webwerf slegs vir opvoedkundige en inligtingsdoeleindes.​ Die inligting vervat op hierdie webwerf en die hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai deur hierdie webwerf is nie bedoel as, en sal nie verstaan of vertolk word as wetlike, finansiële, belasting, mediese, gesondheid, of enige ander professionele advies.

 

Akkuraatheid en persoonlike verantwoordelikheid

 

Soos meer volledig uiteengesit in die Vrywaring , het ons ons bes gedoen om te verseker dat die inligting wat op hierdie webwerf verskaf word en die hulpbronne wat beskikbaar is vir aflaai akkuraat is en waardevolle inligting verskaf, maar ons kan nie die akkuraatheid van die inligting waarborg nie. Nóg die Maatskappy nóg enige van sy eienaars of werknemers sal aanspreeklik of verantwoordelik gehou word vir enige foute of weglatings op hierdie webwerf of vir enige skade wat jy mag ly as gevolg van die versuim om bekwame advies in te win van 'n professionele persoon wat vertroud is met jou situasie.

 

Deur hierdie webwerf te gebruik, aanvaar jy persoonlike verantwoordelikheid vir die resultate van jou optrede.  Jy stem in om volle verantwoordelikheid te aanvaar vir enige skade of skade wat jy ly as gevolg van die gebruik, of nie-gebruik, van die inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar is of die hulpbronne beskikbaar vir aflaai vanaf hierdie webwerf. U stem in om oordeel te gebruik en omsigtigheid te doen voordat u enige aksies neem of enige planne of beleid implementeer wat op hierdie webwerf voorgestel of aanbeveel word.

 

Geen waarborge ten opsigte van resultate nie

 

​ Soos meer volledig uiteengesit in die Vrywaring, stem jy in dat die Maatskappy geen waarborge gemaak het oor die resultate van enige aksie nie, hetsy dit op hierdie webwerf aanbeveel word of nie. Die maatskappy verskaf opvoedkundige en inligtingsbronne wat bedoel is om gebruikers van hierdie webwerf te help om suksesvol te wees. Jy erken nietemin dat jou uiteindelike sukses of mislukking die resultaat sal wees van jou eie pogings, jou spesifieke situasie en ontelbare ander omstandighede buite die beheer en/of kennis van die Maatskappy.

 

U erken ook dat vorige resultate nie 'n soortgelyke uitkoms waarborg nie.  Dus, die resultate verkry deur ander - hetsy kliënte van die Maatskappy of andersins - wat die beginsels toepas wat in hierdie webwerf uiteengesit is, is geen waarborg dat jy of enige ander persoon of entiteit soortgelyke resultate sal kan verkry nie.

 

E-pos en ander elektroniese kommunikasie

 

Om die webwerf te besoek of e-pos aan die maatskappy te stuur, is elektroniese kommunikasie. Jy stem in om elektroniese kommunikasie te ontvang en jy stem in dat alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat ons elektronies, per e-pos en op die webwerf aan jou verskaf, voldoen aan enige wetlike vereiste dat sodanige kommunikasie skriftelik moet wees.

 

Ons sal met graagte per e-pos met jou kommunikeer, en daar is verskeie plekke op hierdie webwerf wat jou die vermoë bied om 'n elektroniese kommunikasie na die Maatskappy te stuur. Enige sodanige e-pos of ander elektroniese kommunikasie skep egter nie 'n besigheidsverhouding of enige kontraktuele verhouding nie.  Soos meer volledig uiteengesit in ons Privaatheidsbeleid , sal ons redelike stappe doen om te verseker dat enige kommunikasie vertroulik bly, maar ons kan nie die sekuriteit van sulke kommunikasie waarborg nie en kan nie waarborg dat daar nie van ons vereis word om sulke kommunikasie te openbaar as gevolg van 'n hofbevel.

 

Gebruik van kommunikasiedienste

 

Die webwerf kan bulletinborddienste, kletsareas, nuusgroepe, forums, gemeenskappe, persoonlike webblaaie, kalenders, blogkommentaarafdelings en/of ander boodskap- of kommunikasiefasiliteite bevat wat ontwerp is om jou in staat te stel om met die publiek in die algemeen of met 'n groep te kommunikeer (gesamentlik, "Kommunikasiedienste"), stem jy in om die Kommunikasiedienste slegs te gebruik om boodskappe en materiaal te plaas, te stuur en te ontvang wat behoorlik is en verband hou met die spesifieke Kommunikasiediens.

 

By wyse van voorbeeld, en nie as 'n beperking nie, stem jy in dat wanneer jy 'n Kommunikasiediens gebruik, jy nie: die wetlike regte (soos regte van privaatheid en publisiteit) van ander sal belaster, misbruik, teister, bekruip, dreig of andersins sal skend nie. ; enige onvanpaste, profane, lasterlike, inbreukmakende, onwelvoeglike, onwelvoeglike of onwettige onderwerp, naam, materiaal of inligting publiseer, plaas, oplaai, versprei of versprei; lêers op te laai wat sagteware of ander materiaal bevat wat deur intellektuele eiendomswette (of deur die regte van privaatheid van publisiteit) beskerm word, tensy jy die regte daarop besit of beheer of alle nodige toestemmings ontvang het; laai lêers op wat virusse, korrupte lêers of enige ander soortgelyke sagteware of programme bevat wat die werking van 'n ander se rekenaar kan beskadig; enige goedere of dienste vir enige besigheidsdoeleindes te adverteer of aan te bied om te verkoop of te koop, tensy sodanige Kommunikasiediens spesifiek sulke boodskappe toelaat; opnames, kompetisies, piramideskemas of kettingbriewe doen of aanstuur; enige lêer aflaai wat deur 'n ander gebruiker van 'n Kommunikasiediens geplaas is wat jy weet, of redelikerwys behoort te weet, nie wettiglik op so 'n wyse versprei kan word nie; vervals of skrap enige skrywerstoeskrywings, wetlike of ander behoorlike kennisgewings of eiendomsbenamings of etikette van die oorsprong of bron van sagteware of ander materiaal vervat in 'n lêer wat opgelaai is, beperk of enige ander gebruiker inhibeer om die Kommunikasiedienste te gebruik en te geniet; enige gedragskode of ander riglyne wat vir enige spesifieke Kommunikasiediens van toepassing mag wees, oortree; oes of andersins inligting oor ander insamel, insluitend e-pos adresse, sonder hul toestemming; enige toepaslike wette of regulasies oortree.

 

Die Maatskappy het geen verpligting om die Kommunikasiedienste te monitor nie. Die Maatskappy behou egter die reg voor om materiaal wat na 'n Kommunikasiediens geplaas is, te hersien en om enige materiaal in sy uitsluitlike diskresie te verwyder. Die Maatskappy behou die reg voor om jou toegang tot enige of al die Kommunikasiedienste te eniger tyd sonder kennisgewing vir enige rede hoegenaamd te beëindig.

 

Die Maatskappy behou die reg voor om te alle tye enige inligting bekend te maak soos nodig om aan enige toepaslike wet, regulasie, regsproses of regeringsversoek te voldoen, of om enige inligting of materiaal in geheel of gedeeltelik te wysig, te weier om te plaas of om enige inligting of materiaal te verwyder. die Maatskappy se uitsluitlike diskresie.

 

Wees altyd versigtig wanneer u enige persoonlik identifiseerbare inligting oor uself in enige kommunikasiediens gee. Die Maatskappy beheer of onderskryf nie die inhoud, boodskappe of inligting wat in enige Kommunikasiediens gevind word nie en daarom ontken die Maatskappy spesifiek enige aanspreeklikheid met betrekking tot die Kommunikasiedienste en enige aksies wat voortspruit uit jou deelname aan enige Kommunikasiediens. Bestuurders en gashere is nie die Maatskappy-woordvoerders gemagtig nie, en hul sienings weerspieël nie noodwendig dié van die Maatskappy nie.

 

Materiaal wat na 'n Kommunikasiediens opgelaai word, kan onderhewig wees aan geplaasde beperkings op gebruik, reproduksie en/of verspreiding. Jy is verantwoordelik om aan sulke beperkings te voldoen as jy die materiaal oplaai.

 

Materiaal wat aan die webwerf verskaf word

 

Die Maatskappy maak nie aanspraak op eienaarskap van die materiaal wat jy aan die webwerf verskaf (insluitend terugvoer en voorstelle) of plaas, oplaai, invoer of indien na enige webwerf of ons geassosieerde dienste (gesamentlik "Indienings"). Deur egter jou voorlegging te plaas, op te laai, in te voer, te verskaf of in te dien, gee jy die maatskappy, ons geaffilieerde maatskappye en nodige sublisensiehouers toestemming om jou voorlegging te gebruik in verband met die bedryf van hul internetbesighede insluitend, sonder beperking, die regte om: jou voorlegging te kopieer, te versprei, te versend, in die openbaar te vertoon, in die openbaar op te voer, te reproduseer, te redigeer, te vertaal en te herformateer; en om jou naam in verband met jou Voorlegging te publiseer.

 

Geen vergoeding sal betaal word met betrekking tot die gebruik van jou Voorlegging, soos hierin voorsien nie. Die Maatskappy is onder geen verpligting om enige Voorlegging wat jy verskaf te plaas of te gebruik nie en kan enige Voorlegging te enige tyd in die Maatskappy se uitsluitlike diskresie verwyder.

 

Deur jou Voorlegging te plaas, op te laai, in te voer, te verskaf of in te dien, waarborg en verteenwoordig jy dat jy al die regte op jou Voorlegging besit of andersins beheer soos beskryf in hierdie afdeling, insluitend, sonder beperking, al die regte wat nodig is vir jou om te verskaf, plaas , laai, invoer of dien die voorleggings in.

 

Skakels na derdeparty-webwerwe en -dienste

 

Die webwerf kan skakels na ander webwerwe ("Gekoppelde webwerwe") bevat. Die Gekoppelde Webwerwe is nie onder die beheer van die Maatskappy nie en die Maatskappy is nie verantwoordelik vir die inhoud van enige Gekoppelde Webwerf nie, insluitend sonder beperking enige skakel vervat in 'n Gekoppelde Webwerf, of enige veranderinge of opdaterings aan 'n Gekoppelde Webwerf. Die Maatskappy verskaf hierdie skakels slegs aan jou as 'n gerief, en die insluiting van enige skakel impliseer nie die onderskrywing deur die Maatskappy van die webwerf of enige assosiasie met sy operateurs nie.

 

Sekere dienste wat via die webwerf beskikbaar gestel word, word deur derdeparty-webwerwe en organisasies gelewer. Deur enige produk, diens of funksionaliteit te gebruik wat van die webwerf afkomstig is, erken en stem u hiermee in dat die Maatskappy sulke inligting en data mag deel met enige derde party met wie die Maatskappy 'n kontraktuele verhouding het om die gevraagde produk, diens of funksionaliteit te verskaf op namens die webwerf se gebruikers en kliënte.

 

Gebruik van sjablone en vorms

 

Die Maatskappy verskaf verskeie sjablone en/of vorms vir aflaai en/of verkoop op hierdie webwerf. Die Maatskappy verleen aan jou 'n beperkte, persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie om ons sjablone en/of vorms vir jou eie persoonlike of interne besigheidsgebruik te gebruik. Behalwe soos anders bepaal, erken en stem jy in dat jy geen reg het om enige van die sjablone en/of vorms op enige wyse te wysig, redigeer, kopieer, reproduseer, skep afgeleide werke van, reverse engineering, verander, verbeter of op enige manier te ontgin. , behalwe vir wysigings in die invul van die sjablone en/of vorms vir jou gemagtigde gebruik.

 

Deur Vorms te bestel of af te laai, stem jy in dat die Vorms wat jy koop of aflaai slegs deur jou vir jou persoonlike of besigheidsgebruik gebruik mag word en nie verkoop of herverdeel mag word sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van die Maatskappy nie.

 

Gebruik van betaalde kursusse, programme en verwante materiaal

 

Die Maatskappy verskaf van tyd tot tyd verskeie kursusse, programme en verwante materiaal te koop op hierdie webwerf. Die Maatskappy verleen aan jou 'n beperkte, persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie om ons kursusse, programme en verwante materiaal (gesamentlik die "Kursusse") vir jou eie persoonlike of interne besigheidsgebruik te gebruik. Tensy anders bepaal, erken en stem jy in dat jy geen reg het om enige van die kursusse op enige wyse te wysig, redigeer, kopieer, reproduseer, skep afgeleide werke van, reverse engineering, verander, verbeter of op enige manier te ontgin nie.

 

Deur kursusse te bestel of daaraan deel te neem, stem jy in dat die kursusse wat jy koop of aflaai slegs deur jou gebruik mag word vir jou persoonlike of besigheidsgebruik en nie verkoop of herverdeel mag word sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van die Maatskappy nie.

 

Deur kursusse te bestel of daaraan deel te neem, stem jy verder in dat jy geen afgeleide werk gebaseer op die kursusse sal skep nie en dat jy geen mededingende produkte of dienste sal aanbied gebaseer op enige inligting vervat in die kursusse nie.

 

Gebruik van gratis aflaaibare inhoud

 

Die Maatskappy verskaf verskeie hulpbronne op hierdie webwerf, waartoe gebruikers toegang kan kry deur 'n e-posadres te verskaf. Die Maatskappy verleen aan jou 'n beperkte, persoonlike, nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare lisensie om ons hulpbronne te gebruik wat verskaf word in ruil vir 'n e-posadres (die "Freemium-inhoud") vir jou eie persoonlike of interne besigheidsgebruik. Behalwe soos anders bepaal, erken en stem jy in dat jy geen reg het om enige van die Freemium-inhoud op enige wyse te wysig, redigeer, kopieer, reproduseer, skep afgeleide werke van, reverse engineering, verander, verbeter of op enige manier te ontgin nie.

 

Deur die Freemium-inhoud af te laai, stem jy in dat die Freemium-inhoud wat jy aflaai slegs deur jou gebruik mag word vir jou persoonlike of besigheidsgebruik en nie verkoop of herverdeel mag word sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van die Maatskappy nie.

 

Deur die Freemium-inhoud af te laai, stem jy verder in dat jy geen afgeleide werk gebaseer op die Freemium-inhoud sal skep nie en jy sal geen mededingende produkte of dienste aanbied gebaseer op enige inligting vervat in die Freemium-inhoud nie.

 

Gaste

 

Die Maatskappy kan van tyd tot tyd inligting van 'n derde party verskaf in die vorm van 'n podcast-gasonderhoud, onderhoud op 'n ander platform, gasblogplasing of ander medium. Die Maatskappy beheer nie die inligting wat deur sulke derdeparty-gaste verskaf word nie, is nie verantwoordelik vir die ondersoek na die waarheid van enige inligting wat verskaf word nie, en kan nie die waarheid waarborg van enige stellings wat deur sulke gaste gemaak word nie.

 

Individue wat instem om as gaste te verskyn op enige podcast wat deur die Maatskappy aangebied word, stem in om alle intellektuele eiendomsregte wat hulle mag hê in enige sodanige onderhoude aan die Maatskappy oor te dra en verder 'n lisensie te verskaf vir enige regte wat hulle nie kan toeken nie.

 

Kansellasie van intekening

 

Sekere van die maatskappy se produkte en dienste word op 'n deurlopende basis aangebied met 'n maandelikse of jaarlikse intekening. Gebruikers kan intekeninge te eniger tyd kanselleer deur 'n e-pos aan Cassandra@LAWRTW.com te stuur.

 

Jou intekening sal voortduur tot aan die einde van die bestaande intekeningtydperk en sal eindig by die voltooiing van daardie tydperk. Jy sal nie gehef word na 'n kansellasie nie.

 

Geen terugbetalings nie

 

Alle verkope is finaal, en die Maatskappy bied geen geld-terugwaarborge nie. Jy erken en stem in dat jy onder geen omstandighede geregtig sal wees op 'n terugbetaling vir enige aankoop nie.

 

Geen waarborge nie

 

DIE MAATSKAPPY GEE GEEN WAARBORGE MET BETREKKING TOT DIE PRESTASIE OF WERKING VAN HIERDIE WEBWERF NIE. DIE MAATSKAPPY DOEN VERDER GEEN VERTOë OF WAARBORGE VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK OF geïmpliseer, TEN OPSIGTE VAN DIE INLIGTING, INHOUD, MATERIALE, DOKUMENTE, PROGRAMME, PRODUKTE, BOEKE OF DIENSTE DAAROP OF DEUR INGESLUIT NIE. IN DIE VOLSTE MAAT TOEGELAAT KRAGTENS DIE WET, WYS DIE MAATSKAPPY ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLISIEERD, INSLUITEND GEÏSPLISEERDE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID EN GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL.

 

Beperking van aanspreeklikheid

 

JY STEEM IN OM DIE MAATSKAPPY TE BESLIS VAN ENIGE EN ALLE AANSPREEKLIKHEID OF VERLIES WAT JY OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT WAT AAN JOU GEassosieer word as 'n GEVOLG VAN DIE GEBRUIK VAN DIE INLIGTING WAT OP HIERDIE WEBWERF/HIERDIE WEBWERF DAARVAN MAG LY OF OPGRYF .  JY STEEM IN DAT DIE MAATSKAPPY NIE AANSPREEKLIK IS VIR ENIGE TIPE SKADE NIE, DIREKTE, INDIREKTE, SPESIALE, TOEVALLE, LYKLIKE OF GEVOLGLIKE VERLIES OF SKADE VIR GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF.

 

DIE INLIGTING, SAGTEWARE, PRODUKTE EN DIENSTE INGESLUIT BY OF BESKIKBAAR DEUR DIE WEBWERF KAN ONNAUWKEURIGHEDE OF TIPOGRAFIESE FOUTE INSLUIT. VERANDERINGE WORD PERIODIEK BY DIE INLIGTING HIERIN BYGEVOEG. DIE MAATSKAPPY EN/OF SY VERSKAFFERS MAG TE ENIGE TYD VERBETERINGS EN/OF VERANDERINGS IN DIE WEWERF AANBREEK.

 

DIE MAATSKAPPY EN/OF SY VERSKAFFERS MAAK GEEN VERTOë OOR DIE GESKIKTHEID, BETROUBAARHEID, BESKIKBAARHEID, TYDIGHEID EN Akkuraatheid VAN DIE INLIGTING, SAGTEWARE, PRODUKTE, DIENSTE EN VERWANTE GRAFIKA WAT VIR 'N MIDDEL VERHAAL IS NIE. IN DIE MAKSIMUM MAAT WORD TOEGELAAT DEUR TOEPASLIKE WET, WORD ALLE SULKE INLIGTING, SAGTEWARE, PRODUKTE, DIENSTE EN VERWANTE GRAFIKA "SOOS IS" SONDER ENIGE WAARBORG OF VOORWAARDE VAN ENIGE AARD VERSKAF. DIE MAATSKAPPY EN/OF SY VERSKAFFERS VERWYS HIERMEE ALLE WAARBORGE EN VOORWAARDES MET BETREKKING TOT HIERDIE INLIGTING, SAGTEWARE, PRODUKTE, DIENSTE EN VERWANTE GRAFIKA, INSLUITEND ALLE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE OF VOORWAARDES VIR 'N DEELTIGHEID, EN VOORWAARDIGHEID VAN 'N GEVOEGLIKHEID.

 

SAL DIE MAATSKAPPY EN/OF SY VERSKAFFERS AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, STRAF, TOEVALLE, SPESIALE, GEVOLGLIKE SKADE OF ENIGE SKADE NA DIE ONS , DATA OF WINSTE, WAT VOORTSTAAN UIT OF OP ENIGE MANIER VERBIND IS MET DIE GEBRUIK OF PRESTASIE VAN DIE WEBTUISTE, MET DIE VERTRAGING OF ONVERMOË OM DIE WEBWERF OF VERWANTE DIENSTE TE GEBRUIK, DIE VOORSIENING VAN OF VERSUIM OM TE VOORSIEN, , PRODUKTE, DIENSTE EN VERWANTE GRAFIKA VERKRY DEUR DIE WEBWERF, OF ANDERS WAT VOORTKOM UIT DIE GEBRUIK VAN DIE WEBWERF, HETSY GEBASEER OP KONTRAK, VERWANTE GRAFIKA, NALATIGHEID, STRENG AANSPREEKLIKHEID OF ANDERS, OF ANDERS, OF ANDERS, EK IS GEBASEER OP DIE KONTRAK. DIE MOONTLIKHEID VAN SKADE. OMDAT SOMMIGE STATE/JURISDIKSIES NIE DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID VIR GEVOLGLIKE OF TOVALSSKADE TOELAAT NIE, IS DIE BOGENOEMDE BEPERKING MAG NIE OP JOU VAN TOEPASSING NIE. INDIEN JY ONTVEVREDE IS MET ENIGE GEDEELTE VAN DIE WEBWERF, OF MET ENIGE VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE, IS JOU ENIGE EN UITSLUITENDE MIDDEL OM OP TE STAK OM DIE WEBWERF TE GEBRUIK.

 

Arbitrasie

 

​ U doen hiermee uitdruklik afstand van enige en alle eise wat u mag hê, nou of in die toekoms, wat voortspruit uit of verband hou met hierdie webwerf, die maatskappy, enige en alle kontrakte wat u met die maatskappy aangaan, en enige en al die maatskappy se produkte en dienste.

 

In die mate wat jy probeer om enige sodanige eis te beweer, stem jy hiermee uitdruklik in om sodanige eis slegs deur bindende arbitrasie in Indianapolis, Indiana, voor te lê. Jy stem verder in tot en doen hiermee afstand van enige reg op klasarbitrasie en stem eerder in om 'n arbitrasie uit te voer wat uitsluitlik verband hou met enige individuele eise wat jy en/of enige entiteit wat met jou verband hou, teen die Maatskappy beweer. Tot die volle mate wat wetlik toelaatbaar is, stem jy verder in dat jy verantwoordelik sal wees vir alle koste verbonde aan die aanvang van die arbitrasie en vir die administrasie van die arbitrasie.

 

Internasionale gebruikers

 

Die Diens word beheer, bedryf en geadministreer deur die Maatskappy vanuit ons kantore in die VSA. As jy toegang tot die Diens kry vanaf 'n plek buite die VSA, is jy verantwoordelik vir die nakoming van alle plaaslike wette. Jy stem in dat jy nie die Maatskappy-inhoud wat deur die webwerf verkry is, sal gebruik in enige land of op enige wyse wat deur enige toepaslike wette, beperkings of regulasies verbied word nie.

 

Vrywaring

 

Jy stem in om die Maatskappy, sy beamptes, direkteure, werknemers, agente en derde partye skadeloos te stel, te verdedig en skadeloos te hou vir enige verliese, koste, aanspreeklikhede en uitgawes (insluitend redelike prokureursfooie) wat verband hou met of voortspruit uit jou gebruik van of onvermoë om die webwerf of dienste te gebruik, enige gebruikerplasings wat deur jou gemaak is, jou skending van enige bepalings van hierdie Ooreenkoms of jou skending van enige regte van 'n derde party, of jou skending van enige toepaslike wette, reëls of regulasies. Die Maatskappy behou die reg voor om op eie koste die eksklusiewe verdediging en beheer van enige aangeleentheid te aanvaar wat andersins onderhewig is aan skadeloosstelling deur jou, in welke geval jy ten volle met die Maatskappy sal saamwerk om enige beskikbare verweer te beweer.

 

Beëindiging en toegangsbeperking

 

Die Maatskappy behou die reg voor, in sy uitsluitlike diskresie, om jou toegang tot die webwerf en die verwante dienste of enige gedeelte daarvan te eniger tyd, sonder kennisgewing, te beëindig. Tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, en jy stem hiermee in om enige en alle dispute wat ontstaan onder of verband hou met hierdie webwerf of die Gebruiksvoorwaardes ingevolge die Arbitrasieklousule hierbo op te los. Gebruik van die webwerf is ongemagtig in enige jurisdiksie wat nie uitvoering gee aan alle bepalings van hierdie bepalings nie, insluitend, sonder beperking, hierdie afdeling.

 

Geen gesamentlike onderneming of ander verhouding nie

 

U stem in dat geen gesamentlike onderneming, vennootskap, indiensneming of agentskapsverhouding tussen u en die maatskappy bestaan as gevolg van hierdie ooreenkoms of gebruik van die webwerf nie. Die Maatskappy se uitvoering van hierdie ooreenkoms is onderhewig aan bestaande wette en regsproses, en niks vervat in hierdie ooreenkoms is in afwyking van die Maatskappy se reg om te voldoen aan regerings-, hof- en wetstoepassingsversoeke of vereistes met betrekking tot jou gebruik van die webwerf of inligting nie. verskaf aan of ingesamel deur die Maatskappy met betrekking tot sodanige gebruik. Indien enige deel van hierdie ooreenkoms vasgestel word dat dit ongeldig of onafdwingbaar is ingevolge toepaslike wetgewing, insluitend, maar nie beperk nie tot, die waarborgvrywarings en aanspreeklikheidsbeperkings soos hierbo uiteengesit, dan sal die ongeldige of onafdwingbare bepaling geag word vervang deur 'n geldige, afdwingbare bepaling wat die beste ooreenstem met die bedoeling van die oorspronklike bepaling en die res van die ooreenkoms bly van krag.

 

Volledige ooreenkoms

 

Tensy anders hierin gespesifiseer, vorm hierdie ooreenkoms, saam met die Privaatheidsbeleid en Vrywaring , die hele ooreenkoms tussen die gebruiker en die Maatskappy met betrekking tot die webwerf en vervang dit alle vorige of gelyktydige kommunikasie en voorstelle, hetsy elektronies, mondeling of skriftelik, tussen die gebruiker en die maatskappy met betrekking tot die webwerf. 'n Gedrukte weergawe van hierdie ooreenkoms en van enige kennisgewing wat in elektroniese vorm gegee word, sal toelaatbaar wees in geregtelike of administratiewe verrigtinge gebaseer op of met betrekking tot hierdie ooreenkoms in dieselfde mate en onderworpe aan dieselfde voorwaardes as ander besigheidsdokumente en rekords wat oorspronklik gegenereer en in stand gehou word in gedrukte vorm. Dit is die uitdruklike wens aan die partye dat hierdie ooreenkoms en alle verwante dokumente in Engels geskryf word.

 

Veranderinge aan bepalings

 

Die Maatskappy behou die reg voor om, in sy uitsluitlike diskresie, die bepalings waaronder die webwerf aangebied word, te verander. Die mees onlangse weergawe van die Bepalings sal alle vorige weergawes vervang. Die Maatskappy moedig jou aan om die Bepalings periodiek na te gaan om op hoogte te bly van ons opdaterings.

 

Kontak Ons

 

Die Maatskappy verwelkom jou vrae of kommentaar oor die Bepalings:

 

E-posadres: Cassandra@LAWRTW.com

 

Effektief vanaf 6 Januarie 2020

bottom of page